מהי צוואה הדדית ומהו עקרון ההסתמכות


1 דקות קריאה

בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. הסתמכות זו נקראת הדדיות ומכאן שם המסמך אותו עורכים בני הזוג "צוואה הדדית"

בין מי למי ניתן לערוך צוואה הדדית

צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי.

איך עורכים צוואה הדדית

בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

איך ניתן לבטל צוואה הדדית

לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

בחייהם של שני בני הזוג

המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים

לאחר מות אחד מבני הזוג  - ישנן שתי דרכים

כל עוד לא חולק העזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת

לאחר חלוקת העזבון בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש

האם ניתן לשלול את הזכות לבטל צוואה

הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

סעיפי חוק

הוראות סעיף 8א לחוק הירושה


משרד עורך דין ונוטריון יניב אור 

מומחיות, מעל 20 שנות נסיון

טל: 08-6221208 / 054-6690404

ליצירת קשר מהיר לחץ כאן ושלח הודעה