חוזים מכירה והשכרה של נדל"ן מסחרי


חוזים מכירה והשכרה של נדל"ן מסחרי

משרדינו מתמחה בעריכת חוזים וייצוג בחוזים מכירה/השכרה בנדל"ן מסחרי (תעשייה /מסחר /מגרשים /מרלו"גים/ בניינים/חנויות, משרדים)

עריכת חוזי נדל"ן מסחרי אינם חוזים לדירה פרטית. ההבנה והידע הדרושים לעריכת חוזה מסחרי הינו מורכב ודורש מומחיות ומיומנות. משרדינו מתמחה בנדל"ן מסחרי מכוח היותו דומיננטי בעריכת מכרזים והתמחרויות לנדל"ן מסחרי ומכוח השנים והניסיון הנצבר במכירה והשכרה של נדל"ן מסחרי.


בשלב הראשון אנו בודקים את כשירות הנכס למכירה/השכרה החל מ-

הוצאת נסח טאבו/אישור זכויות עדכני אודות הנכס

בדיקת היתר הבנייה והגרמושקה אל מול הבנייה של הנכס ובירור היקף החריגות בנכס –זהו שלב חשוב בתהליך ובדיקתו מתבצעת הן ברשות המקומית/במועצה הרלוונטית במנהל ובטאבו לפי העניין.

תכליות ושימושים של הנכס על פי תב"ע והיתר  

בירור זכויות בנייה בתוקף על פי תוכנית בתוקף – העדר ניצולם המלא יחייב את המוכר בעת מכירת הנכס בהיטל השבחה.

הוצאת טופס 4 - המאשר את אכלוס הנכס וחיבורו לתשתיות חשמל ומים 

בירור חבויות היטל השבחה (מוכר) מס שבח(מוכר), מס רכישה(קונה) ותכנון מס מוקדם בסיוע מומחים להפחתת השומה. 


בשלב החוזי

אנו שמים דגשים למספר אלמנטים המאפיינים את הנדל"ן המסחרי ותכליתם לשמור על האינטרסים של הצדדים ולהבטיח את ביצוע והשלמת העסקה. מקצתם מובאים להלן:

זהות החותמים: במקרה של חברה בע"מ תחייב ישיבת דירקטוריון המאמת את זהות החותמים ומאשרת את ביצוע העסקה העומדת על הפרק כשאלה מאומתים ע"י עורך דין.

ניסוח החוזה צריך להבטיח שהרשויות השונות תנפקנה את האישורים המתאמים להעברת הזכויות

נטילת משכנתא בנכס מסחרי היא מורכבת יותר דבר המצריך תשומת לב בניסוח החוזה

במקרה של רכישת נכס מסחרי יחייב הדבר עריכת יפוי כוח נוטוריוני כשהוא מאומת ע"י נוטריון

פריסת תשלומים שתבטיח תשלום מס שבח במועדו

במקרה של השכרת נכס מסחרי יש להבטיח בטחונות נאותים מלבד תשלום דמי השכירות כמו ערבויות בנקאיות, ערבות עצמית, שטר חוב והוראת קבע לחיוב תשלום השכירות.

ניסוח סעיפי ביטוח בהשכרת מבנה מסחרי צריכים לשים דגש על תכולת המושכר, ביטוח כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים וביטוח עבודות במושכר ועוד..


איתור שוכרים/קונים והתאמת נכסים פנויים לצורכי הלקוח 

מאחר ומשרדינו עובד קרוב וצמוד עם רשתות תיווך ומתווכים המומחים בנדל"ן מסחרי ניתן להיוועץ איתנו בכול שאלה הנוגעת להשכרת הנכס, למציאת שוכר הולם לטווח ארוך בעל בטחונות ראויים או לחלופין לקונה שירכוש את הנכס במחיר אופטימלי לשני הצדדים. אנו יודעים לאפיין את הנכס, מחיר השכירות הראוי והנדרש עבור הנכס/ מחיר המכירה, להוציא את הנכס לשיווק תוך יצירת תנאי תחרות בקרב בעלי המקצוע ולבסוף עם איתור השוכר/הקונה החתמתו על חוזה.   
אנחנו מציעים

•    יעוץ ראשוני ללא התחייבות 

•    הפקת דוח כשירות נכס מסחרי למכירה/השכרה

•    בירור מקיף ברשויות אודות הנכס המסחרי המוצע


•    עריכת חוזים מסחריים מכירה/השכרה

•    ייצוג מלא ומקיף עד להעברת הזכויות באופן מלא

•    והכי חשוב מומחיות