ייצוג תושבי חוץ


ייצוג תושבי חוץ

משרדינו מתמחה בייצוג תושבי חוץ ברכישת נדל"ן בישראל

נוכח הדומיננטיות של תושבי החוץ ברכישת נדל"ן מסחרי בישראל החל משרדנו לצבר ניסיון רב בייצוגם של תושבי חוץ ברכישת נדל"ן בישראל. החל מפתיחת חשבון נאמנות, ייצוג מול רשויות המס ועריכת חוזים והסכמים שיעמדו בדרישות החוק.

חשוב לציין כי ייצוג תושב חוץ ברכישת נדל"ן בישראל אינה דומה כלל ועיקר לחוזה נדל"ן רגיל שתושב חוץ אינו מעורב בהם. העדר ניסיון וידע עלולה ליצור עיכוב משמעותי בפתיחת חן נאמנות בישראל, והעדר יכולת לבצע העברת זכויות תקינה.

נוכח הניסיון שצבר משרדי בתחום והמהירות שביכולתנו לבצע את דרישות החוק, אנו מציעים דרך קבע שיתוף פעולה עסקי לעורכי דין המעבירים לטיפולינו עסקאות נדל"ן של תושבי חוץ על בסיס שיתוף בשכר טרחה. 


כדי להמחיש את מורכבות עסקאות הנדל"ן של תושבי חוץ פירטתי בקצרה את הדרישות המגוונת הנדרשות בייצוג תושב חוץ אמריקאי בעסקת נדל"ן בישראל:

טיוטת הסכם – טיטת הסכם ראשוני בין (תושב חוץ) הצד המיצג בעסקת הנדל"ן לבין תושב ישראל –הטיטה לא צריכה להיות חתומה, אך היא צריכה לציין את פרטי הנכס הנמכר כולל סכום העסקה


טופס W9 – טופס זיהוי של רשויות מס האמריקאיות המאמתות את זהות המשלם באמצעות מספר הנקרא social security number חתום בידי צד לעסקת הנדל"ן


טופס אישור בדבר עמידה בחובות מס  טופס הבנק שדרכו יפתח חשבון הנאמנות – חתום בידי רואה החשבון האמריקאי עם חותמת של הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן


מכתב אישור בכתב של רואה החשבון האמריקאי של המיוצג בעסקת הנדל"ן (חתימה+חותמת) – מכתב המאשר כי רואה החשבון מייצג את הנישום שהוא צד לעסקת הנדל"ן מול רשויות המס האמריקאיות וכן אישור המעיד על המקור למימון לעסקת הנדל"ן


צילום הדרכון האמריקאי של הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן – על הצילום להיות ברור כולל הספרות הקטנות והאותיות מתחת לתמונה


צילום דרכון ישראלי של הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן


צילום רשיון נהיגה של הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן


טופס הצהרה על איש ציבור/קרוב לאיש ציבור – טופס הבנק שנועד על פי דרישת בנק ישאל להצהיר האם הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן הינו איש ציבור או קרוב לאיש ציבור. על הטופס להיות חתום בידי הצד המיוצג בעסקה


טופס הצהרה בדבר תושבות מס – טופס הבנק המעיד כי הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן הינו תושב אמריקאי כולל מילוי  מספר ssn חתום בידי הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן 


הסכם שכר טרחה בין הצד המיוצג לבין המייצג – הסכם המעיד כי הצד המיוצג מתיר למייצג לפתוח עבורו חן נאמנות בישראל, לייצגו בהסכם המתגבש של עסקת הנדל"ן המתהווה, לפעול בשמו וכן ציון שכר הטרחה הנגבה מהלקוח כל אלה חתומים בידי המייצג, המיוצג ותאריך ההסכם


יפוי כח נוטוריוני בלתי חוזר – על יפוי הכוח לציין במפורש את פרטי הנכס, לרבות כתובת הנכס גוש וחלקה. במקרה של רכישת נכס חדש. יפוי הכוח צריך להיות מנוסח ע"י המייצגים של החברה הקבלנית. יפוי הכוח צריך להיות מאומת בפני הנציג הקונסולרי הקרוב למקום מגוריו של הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן


אימות חתימה נוטריוני המאמת את חתימת הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן על טופס המתאים ברשויות המס בדבר הצהרה על נכונות פרטים בהצהרה מקוונת – אימות החתימה עם הטופס המתאים של רשויות המס צריך להיות מאומת בפני הנציג הקונסולרי של הצד המיוצג בעסקת הנדל"ן.


יפוי כוח כללי – המאפשר לצד המייצג לפתוח חן נאמנות – יפוי הכוח לא צריך להיות מאומת ע"י הקונסול


צילום תעודת זהות של הצד המייצג בעסקת הנדל"ן


צילום רישיון עריכת דין של הצד המייצג בעסקת הנדל"ן


אנחנו מציעים

•    יעוץ ראשוני ללא התחייבות באנגלית/בעברית 

•    ייצוג במו"מ במכירה וקניה של נדל"ן בישראל

•    עריכת חוזים למכירה וקנייה של נדל"ן בישראל


•    ייצוג ברכישת נכס מסחרי/דירה/בית פרטי מקבלן

•    פתיחה וניהול של חשבון נאמנות

•    והכי חשוב מומחיות