משפט מסחרי


משפט מסחרי

משרדינו מתמחה במתן יעוץ וייצוג מלא במשפט מסחרי לחברות/מפעלים/עסקים

מתוקף היותו בעבר של עו"ד יניב אור היועץ המשפטי של התאחדות המלאכה והתעשייה במשך שנים רבות במגזר הציבורי שהיה אחראי על ייצוגם של מאות מפעלים וחברות והניסיון הנרכש במגזר הפרטי הן בנדל"ן מסחרי והן ביעוץ וייצוג משפטי לחברות ומפעלים, כל אלה מאפשרים לעו"ד אור לתת מטריה משפטית נרחבת לעסקים חברות ומפעלים.


יעוץ משפטי לחברות/מפעלים/עסקים דורש מומחיות וכרוך בידע נרחב במגוון נושאים משפטיים הנוגעים לתפעול השוטף של החברה/העסק. העדר ניסיון בתחום זה של הייצוג והידע במגוון נושאים קריטיים  יעמידו את החברה בפני חשיפה של תביעות והעדר מיצוי הזכויות העומדות לרשותה או לחלופין שימוש מרובה ביועצים שאינם חיים את הליבה של החברה.


בשלב הראשון - אנו מקיימם פגישת היכרות עם בעלי החברה/המפעל במשרדי החברה/המפעל חשוב לנו לראות מקרוב את אופי הפעילות והדרישות שישנן לחברה בתחום המשפטי ואין טוב ממראה עיניים.


לבנות תהליכי עבודה – חברה פעילה נדרשת למגוון רחב מאוד של נושאים משפטיים אנו בונים ביחד עם החברה תהליכי עבודה שמחד יאפשרו לחברה פעילות שוטפת ומנגד יצמצמו באופן ניכר את החשיפה של החברה בפני, בעלי מניות, עובדים, ספקים, בנקים, לקוחות, רשויות, וכדומה. 


תיעוד – אנו מתעדים כל מסמך, פרוטוקול ובעיה משפטית שמתעוררת לחברה במהלך הליווי שלנו, כך שהרישומים שלנו מהווים אסמכתאות ופתרונות מעשיים ומיידים לאירועים עתידיים המתעוררים לחברה במהלך שנות פעילותה.


קשר רציף – אנו מודעים כי לחברות קטנות ובינוניות משאב הזמן הינו מצרך יקר וכי לנוכחות הפיזית של בעלי החברה במהלך היום בעסק חשיבות עליונה על כן ובהתאם לצורך אנו מקיימים קשר רציף עם הלקוח כולל פגישות, ישיבות וביקורים בבית העסק/החברה/המפעל

 

דיני עבודה - עובדים כפופים למסכת חוקים המחילה חובה על מעבידיהם ליישמם בהסכמי השכר החל מחוקי מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה והסכמי פנסיה המיטיבות את תנאיהם הבסיסים הנובעים מהחוק. עו"ד יניב אור  הוא המחבר של הספר הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ומודע לכל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים במשק על מגוון ענפיהם וסוגיהם כך שהידע הרחב בעניין זה מאפשר יעוץ שוטף ופרטני לגבי כל עובד  בחברה החל משלב קליטתו בחברה ועד לסיומם של יחסי עובד ומעביד, לרבות תביעות וייצוג בבית הדין לעבודה.


הסכמים וחוזים – חברה נדרשת במהלך פעילותה למסכת חוזים והסכמים הנובעים מפעילותה השוטפת החל מהסכמי עבודה, הסכמים מול בעלי מניות, מייסדים, שותפויות, הסכמים מול ספקים, הסכמי קבלנות, הסכמי שירותים, הסכמי הפצה ושיווק, הסכמי סודיות ואי תחרות הסכמי יעוץ,  הסכמי שכר טרחה מול לקוחות ועוד. ברשותנו עשרות דוגמאות של חוזים והסכמים הניתנים להתאמה מוחלטת לאופיו המיוחד של העסק או המפעל. 


דיני חברות ותאגידים – אנו יודעים ללוות בעלי מניות ונושאי משרה בתאגיד החל משלב היווסדה של החברה, במהלך ניהולה השוטף ועד לפירוקה. אנו יודעים לספק את כל סוגי הטפסים, זכויות חתימה, פרוטוקולים ותקנונים לניהול תקין של חברה/שותפות/עמותה


ייצוג וליטיגציה – בחברה או במפעל נדרש המייצג לשלל כובעים בבואו לייצג חברה מסחרית/מפעל. אופי הייצוג הינו מגוון ונדרש ידע וניסיון בתחום זה. הייצוג יכול להתפרס החל מייצוג כלפי רשויות מקומיות, רישוי עסקים חיובים. ייצוג עסקים ברשם החברות/רשם השותפויות. ייצוג עסקים כלפי בנקים, חברות ביטוח וספקים מסוגים שונים, ייצוג עסקים בבוררויות מסחריות ובתי המשפט לסוגיהם עקב תביעות כספיות וחוזיות.  


אנחנו מציעים

•    יעוץ וייצוג מלא במשפט מסחרי לעסקים

•    פגישה היכרות ללא תשלום

•    מטריה משפטית לחברות כשירות חוץ


•    התאמת השירות המשפטי לאופיו של העסק

•    קשר רציף עם הלקוח כולל פגישות בעסק

•    והכי חשוב מומחיות במשפט מסחרי